Quy trình làm việc

1. Tiếp nhận Yêu cầu từ Khách hàng

1. Tiếp nhận Yêu cầu từ Khách hàng

2. Nắm bắt, phân tích thông tin, nhu cầu

2. Nắm bắt, phân tích thông tin, nhu cầu

3. Gửi báo giá

3. Gửi báo giá

4. Tư vấn và ký kết hợp đồng

4. Tư vấn và ký kết hợp đồng

5. Nghiên cứu thị trường

5. Nghiên cứu thị trường

6. Lên ý tưởng và triển khai

6. Lên ý tưởng và triển khai

7. Khách hàng duyệt

7. Khách hàng duyệt

8. Bàn giao sản phẩm và hỗ trợ

8. Bàn giao sản phẩm và hỗ trợ

*Tùy thuộc vào quy mô từng dự án mà thời gian cho từng khâu có thể thay đổi linh hoạt.